Заключение С, с В на С, с В на Д, с С на Д, с С на В